Afgevaardigden Vergadering

Geachte leden en afgevaardigde, 

Vanwege de Coronacrisis en de daaruit voortvloeiende RIVM-maatregelen vervalt de Afgevaardigden Vergadering van 10 november 2020.

Voor 2021 zullen er geen vergadering zijn zolang erg GEEN vaccin is!!! 

Met vriendelijke groet
Het bestuur