HBV Organogram

Bestuur

Staande van links naar rechts:
IJsbrand Schulp (Afscheid 7-12-2022)
Albert Kuijper
Bob Oostenrijk


Zittend van links naar rechts:

Willem Kruit
Gerie Nat
Wim van der Eng

Op de foto ontbreekt:
Bob Houtkooper

Wim van der Eng Voorzitter
Willem Kruit Vice voorzitter
Gerie Nat Penningmeester
Albert Kuijper Bestuurslid
Bob Houtkooper Bestuurslid
Bob Oostenrijk  Adviseur (per 1-7-2022)

Ledenservice

Albert KuijperCoördinator
Will HengstCommissielid

Commissies

Commissie Public Relations

Willem KruitCoördinator
Albert KuijperWebmaster
Gea Palm 

Commissie Centraal Overleg met Woonwaard

Wim van der Eng Coördinator
Willem Kruit
Maria van ‘t Hoenderdal Adviseur
Rob Deckwitz Adviseur
Ria Kriesch Adviseur

Commissie Wonen en Zorg

Ria HuijboomCoördinator
Ria KrieschCommissielid

Werkgroepen

Duurzaamheid

Bob OostenrijkCommissielid
Maria van ´t HoenderdalAdviseur Duurzaamheid en Bouwkunde

Renovatie en Onderhoud

Afdeling Alkmaar

Afdeling Dijk en Waard

Willem Kruit Coördinator
Bob Houtkooper Adviseur
Albert KuijperCoördinator
Bob OostenrijkAdviseur

Participatiegroep WAC (wonen advies commissie)

Gerie NatCoördinator
Ria HuijboomCommissielid

Overige

Facilitair

Officemanager

Gea PalmAmbtelijk secretaris