Algemene Leden vergadering

Wanneer:
6 april 2023 van 19:30 uur tot 22:00
2023-04-06T19:30:00+02:00
2023-04-06T22:00:00+02:00
Waar:
Wijkcentrum Wijkwaard
Muiderwaard 236
1824 XV Alkmaar
Contact:
HBV Noord-Kennemerland
072-5408181

Geachte leden,

De eerste Algemene Leden vergadering staat gepland op donderdag 6 april 2023.

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen/ ingekomen stukken

3. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 26-4-2022

4. Jaarrekening 2022 (met balans) en begroting 2023

5. Verslag kascommissie over het jaar 2022

6. Secretarieel verslag 2022

7. Decharge bestuur

8. Verkiezingen kascommissie

Pauze van 20.30 uur – 20.45 uur

9. Veiligheid door Dhr. Donald Schinkel (Woonwaard)

10. Werkplan 2021-2025

11. Mutaties van bewonerscommissies

12. Rondvraag

13. Sluiting

De vergadering sluit uiterlijk om 22.00 uur

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
HBV Noord-Kennemerland
072- 540 81 81

Plaats een reactie