Documenten t.b.v. ALV en Afgevaardigden vergadering van 26 april 2022

Agenda bijeenkomst!

Nieuwsbrief 26-04-2022

Secretarieel verslag 2021

Balans HBV 2021

Begroting 2022 en JW 2021 voorblad HBV

Begroting 2022 en JW 2021 HBV

Toelichting op Begroting 2022

Toelichting op de JW 2021 versus Begroting 2021

Kascommissie goedkeuring 2022

Verslag ALV 09-04-2019

Verslag Afgevaardigdenvergadering
18-02-2020

HBV Werkplan 2021-2025

CCO (Commissie Centraal Overleg met Woonwaard)