Home

HBV Noord-Kennemerland

De Huurdersbelangenvereniging is de steunpilaar voor alle huurders bij Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland.
Wij, de HBV Noord-Kennemerland (afgekort HBV), willen ons graag voorstellen.

De naam van de vereniging geeft haar doelstelling al aan namelijk:

  • Het behartigen van belangen van huurders in de regio Noord-Kennemerland.
  • Het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving van haar leden.

De HBV kent individuele leden en leden die worden vertegenwoordigd door een Bewonerscommissie.
Het lidmaatschap kost u slechts € 0,36 per maand.
Het bestuur en de leden van de diverse commissies zijn allen vrijwilligers en worden ondersteund door een “office manager”.