Ledenservice

De ledenservice is een commissie die ingesteld is door het bestuur van de HBV.
Albert Kuijper is de coördinator van de ledenservice.

Deze commissie heeft als doelstelling om (in samenwerking met Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland) bewonerscommissies op te richten en deze in stand te houden en het onderhouden van contacten met woonconsulenten van de bewonerscommissies.

  • Bezoekt vergaderingen en bijeenkomsten.
  • Geeft ondersteuning bij Renovatie en Grootonderhoud.
  • Op verzoek woont de Ledenservice vergaderingen bij van bewonerscommissies.
  • Als er zaken spelen die de bevoegdheid van de ledenservice te boven gaan, worden deze doorgeleid naar het Bestuur van de HBV.

Huurders, waarvan een klacht door Woonwaard negatief is afgehandeld worden gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de regionale Klachtencommissie (van S.V.N.K.) of bij de Huurcommissie.

U kunt een mailtje sturen via contactformulier, bellen naar 072- 540 81 81
op woensdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur of schrijven naar:

HBV Noord-Kennemerland
t.a.v. afd. Ledenservice
Postbus 8053
1802 KB Alkmaar