Woonwaard info en Regionale klachten

 •  Reparatieverzoeken kunt u melden via “MijnWoonwaardof telefonisch via 072-52 76 527.
 • Een klacht over de dienstverlening van Woonwaard, of over een partij die in opdracht van Woonwaard werkt,
  kunt u melden via info@woonwaard.nl 
 • Als de huurder en Woonwaard er niet uitkomen, kunt u de kwestie voorleggen aan de Regionale Klachtencommissie.

  Klachtencommissie:
  Dat is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland).
  De Klachtencommissie van SVNK neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling.
  Stuur uw klacht per brief naar: 
  Regionale Klachtencommissie

  Postbus 284
  1850 AG Heiloo