Woonwaard info en Regionale klachten

 •  Reparatieverzoeken kunt u melden via “MijnWoonwaardof telefonisch via 072-52 76 527.
 • Een klacht over de dienstverlening van Woonwaard, of over een partij die in opdracht van Woonwaard werkt,
  kunt u melden via de website van Woonwaard: www.woonwaard.nl.
 • Als de huurder en Woonwaard er niet uitkomen, kunt u de kwestie voorleggen aan de Bovenregionale Geschillencommissie. (geschillencommissieNHN@gmail.com)

  Klachtencommissie:
  Dat is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland).

  De Klachtencommissie van SVNK neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling.

  Stuur uw klacht per brief naar: 
  Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord
  Antwoordnummer 521
  1800 VB Alkmaar
  (Postzegel  is niet nodig)