Verslagen Algemene Ledenvergadering 2023

Datum:6-4-2023
Verslag:Agenda Algemene Ledenvergadering
Datum:6-4-2023
Verslag:Concept verslag Algemene Ledenvergadering 26-4-2022
Datum:6-4-2023
Verslag:JW 2022 en Begroting 2023
Datum:6-4-2023
Verslag:Balans HBV 2022
Datum:6-4-2023
Verslag:Toelichting begroting 2023
Datum:6-4-2023
Verslag:Kascommissie
Datum:6-4-2023
Verslag:Secretarieel verslag 2022
Datum:6-4-2023
Verslag:Werkplan 2023/2025 
Datum:6-4-2023
Verslag:Nieuwsbrief  nr.1 2023