Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Huurdersbelangenvereniging Noord-Kennemerland – Woonwaard

Woonwaard en de HBV werken samen met een gedeeld doel voor ogen: het zorgen dat huurders nu en in de toekomst goed kunnen wonen.
We doen dat elk vanuit een eigen perspectief en eigen verantwoordelijkheid.

De formele relatie tussen verhuurder en huurder is verankerd in de Overlegwet van 1 juli 2015, en in de Woningwet van diezelfde datum.
In de samenwerkingsovereenkomst tussen de HBV en Woonwaard is dit aangevuld met punten die vanuit huurdersperspectief van belang zijn, op basis van een modelovereenkomst van de Woonbond.

Lees in de bijlage de volledige versie van onze samenwerkingsovereenkomst.

Datum: 24 maart 2020