Financiële stukken 2019

Toelichting op de jaarcijfers 2019 van de HBV
Begroting 2020 en Jaarrekening 2019 voorblad
Begroting 2020 en Jaarrekening 2019
Balans 2018 – 2019
Kascontrole 24-08-2020