Informatie voor het oprichten van een Bewonerscommissie

pdf

Aanvraag financiële tegemoetkoming Bewonerscommissie

pdf

Benodigd formulier voor het openen van een rekening bij een bank

pdf

Bestuursprofiel van Bewonerscommissie

excel

Financieel overzicht Bewonerscommissie

pdf

Installatie gegevens Bewonerscommissie

pdf

Kruisjeslijst

pdf

Vergoedingsregeling voor een Bewonerscommissie

pdf

Voorbeeld saldoverklaring

pdf

Voorbeeld-regelement voor een Bewonerscommissie

pdf

Waaraan moet een Bewonerscommissie aan voldoen