Informatie voor het oprichten van een Bewonerscommissie

Aanvraag financiële tegemoetkoming Bewonerscommissie

Benodigd formulier voor het openen van een rekening bij een bank

Bestuursprofiel van Bewonerscommissie

Financieel overzicht Bewonerscommissie

Installatie gegevens Bewonerscommissie

Kruisjeslijst

Vergoedingsregeling voor een Bewonerscommissie

Voorbeeld saldoverklaring

Voorbeeld-regelement voor een Bewonerscommissie

Waaraan moet een Bewonerscommissie aan voldoen